Συνεργείο και Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων.

Παναγιώτης Μιχάλης.

Προκοπίου Γκίνη 7, Καλύβια. 

Τηλ: 2299048652, Κιν: 6977445107.

e-mail: notis-mix@hotmail.com

Σέρβις του οχήματός σας.  

Συνεργείο και Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων.

Παναγιώτης Μιχάλης.

Προκοπίου Γκίνη 7, Καλύβια. 

Τηλ: 2299048652, Κιν: 6977445107.

e-mail: notis-mix@hotmail.com